Stanoviště včelstev

Google Maps

Dolet včely medonosné za snůškou se v závislosti na počasí pohybuje běžně v rozsahu 3-5km. Což představuje úkol propátrat za zdrojem plochu krajiny cca 28-78km2. Nejefektivnější je pak kratší vzdálenost do 3km. Přičemž čím vzdálenější zdroj nektaru je, tím včela spotřebuje část nákladu na jeho dopravení. Pokud však pátračky ve včelstvu naleznou silný zdroj nektaru v době velkého nedostatku i za modrou 5km hranicí, dokáží údajně nosit i z něj. Ale u těch našich je to jejich tajemství. Úžasné je, že se většina létavek vrací každý den na metr přesně do svého úlu. Ať už jejich cesty vedly kamkoli.